Our Team

Our Team of Leaders

 

   President/Treasurer- Brett Narzinski 

        Email - bnarzinski@completechristian.org

 

 

   Vice President - Michelle Narzinski 

        Email - mnarzinski@completechristian.org

 

 

   Chairman - Marty Staley

        Email - mstaley@completechristian.org

 

 

   Health, Fitness, & Event Coordinator - Lauren Bracher

        Email - lbracher@completechristian.org

 

 

   Creative Arts Director/Secretary - Monicha Love

        Email - mlove@completechristian.org